Ένα Τέλειο Σχέδιο

El Plan

Θεατρικής προέλευσης δράμα δωματίου για την επιρροή κοινωνικών προβλημάτων πάνω στην ανδρική ψυχολογία, καλοστημενο στις βάσεις του αλλά χωρίς σε κινηματογραφικά εργαλεία αφήγησης.