Ένας Ελέφαντας Στέκεται Ακίνητος

An Elephant Sitting Still

Η εξιστόρηση ενός 24ώρου τεσσάρων χαρακτήρων και των παράπλευρων ιστοριών τους στην σύγχρονη Κίνα.

Παίζεται στις περιοχές:

ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ)