Μάντεψε Ποιος Ήρθε για τα Γενέθλιά σου;

Fête de famille

Γαλλικό (με τα όλα του) οικογενειακό δράμα χαρακτήρων, με στιγμές, εγχώριο Σανσόν, Ντενέβ αλλά και δραματουργική αστάθεια που περιβάλλει -και διαβάλλει- τις καλές προθέσεις.

Παίζεται στις περιοχές: