Η Σωτηρία της Ψυχής

Hotel Salvation

Ένας πατέρας καλεί τον γιο του να τον ακολουθήσει στις όχθες του ιερού Γάγγη, όπου στεγάζεται ένα παράξενο ξενοδοχείο για ηλικιωμένους που πιστεύουν πως ήρθε η ώρα τους. Τρυφερή, ηθογραφική σπουδή πάνω στο χθες και το σήμερα των γενεών στην Ινδία καθώς και στην επανεύρεση της θρησκευτικά και πολιτισμικά σημαντικής για τον Ινδουϊσμό στάσης απέναντι στον θάνατο.

Παίζεται στις περιοχές: