Κορίτσια Κάποιας Ηλικίας

Poms

Δοκιμασία κριτικής καλοήθειας – που θα την περάσουμε με καλό βαθμό – για ένα φιλμ μακράν πιο συνταγογραφημένο απ’ όσο επιτρέπει το σύστημα κινηματογραφικής υγείας και απειλητικά συγκαταβατικό για τις σημασίες που θέλει να εξυπηρετήσει.

Παίζεται στις περιοχές: