Σκότωσα το Aφεντικό μου

Rebels

Τρεις γυναίκες βρίσκουν την ευκαιρία της ζωής τους για να απελευθερωθούν από προβλήματα και κάθε άντρα που τις ταλαιπωρεί σε μια κωμική αναπαράσταση μάχης των φύλων. 

Παίζεται στις περιοχές: