Χωρίς Οικογένεια

Rémi sans fanille

Ασφαλής, χωρίς επικαιροποιήσεις, μεταφορά του κλασικού βιβλίου του Εκτόρ Μαλό με έμφαση στο δράμα και τις αξίες που πρεσβεύει η ιστορία.

Παίζεται στις περιοχές: