Βηρυτός

Beirut

Δύο αποστολές, με δέκα χρόνια διαφορά, χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν τις ευθύνες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αλλά και την ευκολία με την οποία ο κάθε εμπλεκόμενος χρησιμοποιεί την έννοια «εθνικό συμφέρον» για να ικανοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες. 

Παίζεται στις περιοχές: