Γκοντάρ, Αγάπη μου

Le Redoutable

Ο σκηνοθέτης του «The Artist», Μισέλ Χαζαναβίσιους, επανακάμπτει μετά το κάζο του «The Search» σκιαγραφώντας εδώ ανατρεπτικά, αποδομητικά αλλά και με συνέπεια το εκρηκτικό προφίλ του τρομερού παιδιού του γαλλικού Νέου Κύματος, Ζαν Λικ Γκοντάρ.

Παίζεται στις περιοχές: